VIOLENCIA DELS FILLS CAP ALS PARES

Què és la violència filio-parental?
La violència filio-parental és un tipus de violència intrafamiliar que es caracteritza per un conjunt d’actes agressius que són perpetrats per un menor cap al seu progenitor, fent que aquest últim se senti amenaçat, intimidat i controlat.

En el codi penal espanyol, la violència filio-parental està tipificada en l’article 173 (2) i es defineix com «maltractaments habituals en l’àmbit familiar«, on la principal característica és la relació civil o de convivència entre la víctima i l’ agressor, el que no necessàriament implica el vincle biològic entre els dos. Dit d’una altra manera, la víctima és qui té una responsabilitat civil amb l’agressor, encara que no sempre es tracti del progenitor.

Punts carecteristics:
La violència filio-parental es pot presentar tant en famílies que tenen un vincle sanguini, com en famílies d’acollida, adoptives o reconstruïdes. Així mateix, l’agressió pot directament o indirecta, i els maltractaments poden ser de tipus verbal, psicològic, material o econòmic, físic o sexual.

Aquests maltractaments es caracteritzen també per la presència de conductes d’intimidació, control, domini o poder de part de l’agressor, que són realitzades de manera intencionada i que poden causar perjudici o dolor a la víctima. D’altra banda, les agressions poden exercir-se per un o per diversos membres del nucli familiar, i dirigir-se a un o diversos membres del mateix.

En tractar-se d’un fenomen socialment inacceptable, una de les característiques de la violència filio-parental és que sol mantenir oculta dins del si familiar, el que agreuja el cercle de violència. Pel mateix, es tracta d’un fenomen que fins fa poc no havia estat estudiat.

Especialment quan es tracta de fills menors d’edat, aquest fenomen sol encobrir-, ja que la responsabilitat sobre la conducta del nen tendeix a recaure completament sobre els pares, en molts casos sobre la mare, que és precisament objecte de l’agressió a majoritàriament.

Actualment, la violència filio-parental ha cobrat especial interès, per la qual cosa hi ha una gran quantitat de literatura especialitzada sobre el tema.

Per què passa?
La majoria dels casos l’exerceix un menor home d’entre 12 a 18 anys, i que l’agressió ocorre principalment cap a la mare. Sol ser el fill gran, encara que pot tractar-se de fills menors, el que generalment passa quan els grans han abandonat la llar.

La violència filio-parental es relaciona amb el desenvolupament de personalitats i conductes dominants dels nens, el que al seu torn és conseqüència tant d’una societat excessivament permissiva, com de l’exposició prèvia a la violència.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.